nwindows7

Windows 7 : Tüm Komut İstemi Komutları

Başlıktaki gibi Kullanabileceğiniz komut satırı komutları...


Bu komutlar ana komutlardır.Bunların kullanılabilmesi için genelde alt komutlar gerekir.Bunları öğrenmek için ise komutu yazdıktan sonra bir boşluk vererek   /?    karakterlerini yazın ve Enter'a basın.Komutun alt komutları listelenecektir.
ASSOC                      Dosya uzantısı ilişkilendirmesini görüntüler ya da değiştirir.
ATTRIB                    Dosya özniteliklerini görüntüler ya da değiştirir.
BREAK                     Uzatılmış CTRL+C denetimini ayarlar ya da temizler.
BCDEDIT                Önyükleme yüklemesini denetlemek için önyükleme veritabanındaki  özellikleri ayarlar.
CACLS                      Dosyanın erişim denetim listelerini (ACLs) görüntüler ya da değiştirir.
CALL                        Bir başkasından bir toplu iş programını çağırır.
CD                            Geçerli dizinin adını değiştirir ya da görüntüler.
CHCP                        Etkin kod sayfası numarasını görüntüler ya da ayarlar.
CHDIR                     Geçerli dizini değiştirir ya da görüntüler.
CHKDSK                 Bir diski gözden geçirip durum raporu verir.
CHKNTFS              Önyükleme sırasında disk denetimini görüntüler ya da değiştirir.
CLS                         Ekrandakileri siler.
CMD                        Windows komut yorumcusunun yeni bir kopyasını başlatır.
COLOR                   Varsayılan konsol arka plan ve ön plan renklerini ayarlar.
COMP                      İki dosya ya da dosya kümesinin içeriğini karşılaştırır.
COMPACT             NTFS bölümündeki dosyaların sıkıştırmasını gösterir ya da yapar.
CONVERT               FAT birimleri NTFS'ye dönüştürür. Geçerli sürücüyü dönüştüremezsiniz.
COPY                        Bir ya da birden çok dosyayı bir başka konuma kopyalar.
DATE                        Tarihi görüntüler ya da ayarlar.
DEL                           Bir ya da birden çok dosyayı siler.
DIR                          Bir dizindeki dosya ve alt dizin listesini görüntüler.
DISKCOMP              İki disket içeriğini karşılaştırır.
DISKCOPY               Bir disketin içeriğini diğerine kopyalar.
DISKPART                Disk Bölümleme özelliklerini görüntüler ya da yapılandırır.
DOSKEY                   Komut satırı düzenler, Windows komutu geri çağırıp makro oluşturur.
DRIVERQUERY       Geçerli aygıt sürücü durumunu ve özelliklerini görüntüler.
ECHO                       İletileri görüntüler ya da komut yankısını açar ya da kapatır.
ENDLOCAL             Bir toplu iş dosyasındaki çevre yerelleştirmesini sonlandırır.
ERASE                     Bir ya da birden çok dosyayı siler.
EXIT                        CMD.EXE programından (komut yorumcusu) çıkar.
FC                            İki dosyayı ya da dosya kümesini karşılaştırıp aralarındaki farkı görüntüler.
FIND                       Bir dosyada ya da dosyalarda bir metin dizesini arar.
FINDSTR                Dosyalarda dize arar.
FOR                        Dosya kümesindeki her bir dosyada belirli bir komutu çalıştırır.
FORMAT               Windows'da kullanmak üzere bir diski biçimlendirir.
FSUTIL                  Dosya sistem özelliklerini görüntüler ya da yapılandırır.
FTYPE                   Dosya uzantısı ilişkilendirmesinde kullanılan dosya türlerini görüntüler ya da değiştirir.
GOTO                   Bir toplu iş dosyasında, Windows komut yorumlayıcısını etiketli bir satıra yöneltir.
GPRESULT           Makine ve kullanıcı için Grup İlke bilgisini görüntüler.
GRAFTABL          Grafik modunda, Windows'un dile özgü karakterleri görüntülemesini sağlar.
HELP                    Windows komutları için Yardım bilgisi sağlar.
ICACLS                Dosyalar ve dizinler için ACL'leri görüntüler, değiştirir, yedekler veya geri yükler.
IF                          Bir toplu iş dosyasındaki koşullu işlemleri uygular.
LABEL                  Bir diskin birim etiketini oluşturur, değiştirir ya da siler.
MD                       Bir dizin oluşturur.
MKDIR                Bir dizin oluşturur.
MKLINK             Sembolik Bağlantılar ve Sabit Bağlantılar oluşturur
MODE                 Bir sistem aygıtını yapılandırır.
MORE                 Çıktıyı bir defada ekranda görüntüler.
MOVE                 Bir ya da birden çok dosyayı bir dizinden diğerine taşır.
OPENFILES        Bir dosya paylaşımı için uzaktaki kullanıcıların açtığı dosyaları görüntüler.
PATH                   Çalıştırılabilir dosyalar için bir arama yolu görüntüler ya da  ayarlar.
PAUSE                 Bir toplu iş dosyasının işlemesini askıya alıp ileti görüntüler.
POPD                   Geçerli dizinin PUSHD tarafından kaydedilen eski değerini geri yükler.
PRINT                 Bir metin dosyasını yazdırır.
PROMPT             Windows komut istemini değiştirir.
PUSHD               Geçerli dizini kaydedip değiştirir.
RD                       Dizin kaldırır.
RECOVER          Bozuk ya da hasarlı bir diskten okunabilir bilgiyi kurtarır.
REM                   Toplu iş dosyalarındaki ya da CONFIG.SYS'deki açıklamaları  (notlar) okur.
REN                    Dosyaları yeniden adlandırır.
RENAME            Dosyaları yeniden adlandırır.
REPLACE           Dosyaları yenisiyle değiştirir.
RMDIR               Dizin kaldırır.
ROBOCOPY      Dosyaları ve dizin ağaçlarını kopyalamak için kullanılan gelişmiş yardımcı program
SET                     Windows çevre değişkenlerini görüntüler, ayarlar ya da kaldırır.
SETLOCAL       Toplu iş dosyasındaki çevre değişikliklerinin yerelleştirmesine başlar.
SC                      Hizmetleri (arka plan işlemleri) görüntüler ya da yapılandırır.
SCHTASKS       Bir bilgisayarda çalışacak komut ve programların zamanlamasını yapar.
SHIFT                 Toplu iş dosyasındaki değiştirilebilir parametre konumunu değiştirir.
SHUTDOWN      Makinenin yerel ya da uzaktan uygun şekilde kapanmasını sağlar.
SORT                  Girişi sıralar.
START                Belirli program ya da komutu çalıştırmak için ayrı bir pencere açar.
SUBST                Bir yolu bir sürücü harfiyle ilişkilendirir.
SYSTEMINFO     Makineye özgü belirli özellik ve yapılandırmaları görüntüler.
TASKLIST          Hizmetler de dahil olmak üzere çalışan tüm görevleri görüntüler.
TASKKILL         Çalışan bir işlem ya da uygulamayı kapatır ya da durdurur.
TIME                   Sistem saatini görüntüler ya da ayarlar.
TITLE                  CMD.EXE oturumu için pencere başlığını belirler.
TREE                  Bir sürücü ya da yolun dizin yapısını grafik olarak görüntüler.
TYPE                  Bir metin dosyasının içeriğini görüntüler.
VER                   Windows sürümünü görüntüler.
VERIFY             Windows'a, dosyalarınızın diske doğru yazıldığını doğrulayıp doğrulamamasını bildirir.
VOL                   Disk birim etiketi ve seri numarasını görüntüler.
XCOPY             Dosya ve dizin ağaçlarını kopyalar.
WMIC               Etkileşimli komut kabuğu içindeki WMI bilgisini görüntüler.

Etiketler

Ağ ve İnternet (26) Arama (10) Aygıt Yöneticisi (8) Başlat Menüsü (13) Bildirim Alanı (7) Bilgilendirme (70) Bilgisayar kullanım geçmişini temizleme (12) Bulut Veri Yönetimi (4) Donanım (17) Dosya ve Klasörler (46) Dual Boot (13) Duyuru (2) Ebeveyn Denetimleri (1) Eşek şakaları (1) Ev Grubu (1) Gereksiz ipuçları (17) Geri dönüşüm Kutusu (5) Giriş seviyesi kullanıcı için (20) Görev Çubuğu (27) Görev Yöneticisi (1) Görev Zamanlama (7) Görünüm ve Kişiselleştirme (155) Güç seçenekleri (11) Güvenlik (41) Internet Explorer (20) İleri seviye kullanıcı için (23) İpucu (66) İzinler (22) Kısayol okunu kaldırma (1) Kısayol yazısını kaldırma (1) Kısayollar (61) Kitaplıklar (12) Kullanıcı Hesapları/Profilleri (19) Kullanışlılığı arttırma (84) Kurtarma Araçları (6) Lisans Yönetimi (6) Masaüstü arka planı (6) Multimedya/Eğlence (16) Nonpasaran (1) Ofis Programları (1) Ongörünümler (11) Onyükleme (15) Onyükleme esnasında sorun çözme (20) Onyükleme süreci (10) Optimizasyon (59) Oturum Açma/Kapama/Kilit Ekranı (15) Parolalar ve Parola sorunları (6) Performans (22) Programlar ve özellikleri (14) Sabit Disk (18) Sabit disk yönetimi ve bölümleme (35) Sağ Tuş "Gönder" Menüsü (5) Sağ tuş menüsü (38) Sağ Tuş Yeni Menüsü (2) Sanal Bellek (PageFile) (3) Sanal Makina/XP Mod (2) Sistem araçları (65) Sistem İzleme/Gözetleme (12) Sistem Onarımı (19) Sorun önleme (11) Sorunlar ve sorun çözümleri (96) Sürücü (Driver) (13) Uyku (1) Uyku devre Dışı (1) Uyku/Karma Uyku (6) Varsayılana dönme/Sıfırlama (21) Veri kurtarma (6) Veri yedekleme (11) Vitrin (5) Windows 7 (1) Windows 7 kurulumları hakkında herşey (40) Windows 7 TEMEL KONU (65) Windows Başlangıcı/Kapanışı (13) Windows Gezgini (39) Windows Gezgini Gezinti Bölmesi (21) Windows Live Essentials (8) Windows Media Center (6) Windows Media Player (6) Windows özellikleri/Bileşenleri (48) Windows Update (7) Yapışkan Notlar (2) Yedekleme ve Geri Yükleme (15)

Arşiv

Son yorumlar

Twitter

Facebook

İzleyiciler

Rastgele

item